Skontaktuj się
x
Masz pytania? +48 608 334 598

RODO

Klauzula informacyjna – klient

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

·         Administratorem Pani/Pana danych jest Marian Wiśniowski prowadzący działalność pod firmą „GARDBIS” z siedzibą w

33-311 Wielogłowy, Ubiad 45,  tel. tel. + 48 443 27 33 ; e-mail biuro@gardbis.pl

·         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na e-mail z zapytaniem o produkt.

·         Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zapytanie o produkty.

·         Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

·         przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

·         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie zapytania.